Acnetherapie

Acnetherapie wordt toegepast om de acne onder controle te krijgen, te verminderen en schade aan de huid te verminderen of voorkomen. Wanneer de acne onjuist behandeld wordt, kunnen er littekens achterblijven. Er wordt sterk afgeraden dit zelf te doen maar dit over te laten aan de professional. Na een uitgebreide intake en beoordeling van uw huid, wordt er een klinische foto gemaakt, zodat de voortgang van de behandeling  gevolgd kan worden. Er bestaat geen standaardbehandeling bij voor acne. Flinke ontstekingsverschijnselen vragen om een andere behandeling dan de aanwezigheid van mee-eters. Acnetherapie bestaat wel altijd uit een oppervlakte reiniging en dieptereiniging. Dieptereiniging is het gecontroleerd uitdrukken van de puistjes en/of mee-eters soms in combinatie met een steriel naaldje om de huid zo min mogelijk te beschadigen door het uitdrukken. Afhankelijk van de ernst en uw huidconditie wordt bekeken of het noodzakelijk is om aanvullende acnetherapie toe te passen, zoals Chemische peelings of Microneedling therapie. Daarnaast krijgt u altijd advies over hoe u uw huid het beste zelf kan reinigen en verzorgen om verergering te voorkomen en het behaalde resultaat te behouden.

Verwijzing en vergoeding
Voor de behandelingen van acne door de huidtherapeut heeft u een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. De hoogte van vergoeding en de eisen die de zorgverzekeraar daar aan stelt zijn per zorgverzekering verschillend. Acnetherapie valt onder de vergoeding uit de aanvullende verzekering. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering kunt u lezen, of u recht hebt op een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling(en).

Heeft u een vraag? 

Neem contact met ons op