Overbeharing gelaat

Overbeharing
We spreken van overbeharing als er teveel en te dikke haren groeien op plekken waar normaal geen of slechts dunne haren groeien. Er zijn twee vormen van overbeharing: hypertrichose en hirsutisme. Ze komen meestal afzonderlijk voor, maar kunnen ook in combinatie optreden. Bij hirsutisme krijgen vrouwen haar op plaatsen waar meestal alleen mannen haren ontwikkelen. Dit is vaak onder invloed van hormonen, bijvoorbeeld na de overgang. In plaats van donshaar verschijnt er veel en donker haar op plekken als de bovenlip, wangen, kin en hals, rond de tepels, op de borst, de rug, de buik en in de liesstreek. Ook op armen en benen is de haargroei meer dan ‘normaal’. Als u last heeft van ongewenste haargroei, kunt u eerst de huisarts om advies vragen. Deze kan beoordelen of verdere onderzoeken en maatregelen nodig zijn, voordat u zich laat behandelen door een huidtherapeut.

Behandeling
Wij kunnen de overbeharing op de bovenlip, wangen, kin en hals, rond de tepels behandelen door middel van elektrische epilatie behandelingen. Zie behandelingen voor meer informatie.

Verwijzing en vergoeding
Voor de behandeling van overbeharing (elektrisch ontharen) heeft u geen verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig, tenzij uw zorgverzekeraar daarom vraagt. Vergoeding afhankelijk van soort behandeling en voorwaarden zorgverzekering. In de polis van uw zorgverzekering kunt u lezen, of u recht hebt op een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling(en).

Heeft u een vraag? 

Neem contact met ons op