Algemene voorwaarden

Kwaliteit
Huidtherapeut M. Vreeling van SkinCare Huid- en Oedeemtherapie.
Hoofdlocatie: De Bongerd 3 7221CR Steenderen, 
Opgenomen in het kwaliteitsregister Paramedici onder het registratienummer: 39911527788.
Persoonlijke AGB-code: 90046972
Ondernemers AGB-code: 90068932
Daarnaast ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) Lid: 500846
Binnen de praktijk wordt uitsluitend gewerkt volgens de richtlijnen en kwaliteitsnormen van de NVH. Dit is een voorwaarde voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Toestemming verlenen
In het kader van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) zult u toestemming moeten verlenen tot behandeling, in de meeste gevallen door middel van het ondertekenen van een Schriftelijk Informed Consent.
Bij patiënten jonger dan 18 jaar, dient de ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger toestemming te verlenen voor start van het behandeltraject.

Heeft u een vraag? 

Neem contact met ons op